Lekce Japonštiny

Lekce 01 (scans)
Japonská abeceda
page 1 a page 2
Další tabulka japonských slabik
page 1 a page 2
Psaní hiragany
page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6
Cvičení čtení a psaní
page 1
Čtení částí hlavy page1
Předmluva a slovník
page 1
Krátké dialogy a slovník
page 1
Obecné japonské pozdravy a situace
page 1 a page 2
Japonské situace a fráze
page 1 a page 2
Trochu gramatiky a cvičení
page 1, page 2, page 3
Nakonec kvíz
page 1

Lekce 02 (scans)
Adresy a telefonní čísla
page 1
Vývoj Kanji
page 1 a page 2
Úvodní cvičenípage 1
Psaní upravených a dalších psaní
page 1, page 2, page 3, page 4, page 5
Čtení a psaní
page 1
Slovník, cvičení, krátké dialogy a kvíz
page 1, page 2, page 3, page 4, page 5

Lekce 03 (scans)
Čísla a číselné počty
page 1 a page 2
Telefonní čísla page 1
Den a čas
page 1
Slovník page 1 a page 2
Cvičení page 1, page 2, page 3
Kvíz page 1
Časové výrazy, vyjádření času při mluvení page 1 a page 2
Časové rozdíly na zemi page 1
Mluvení o času page 1
Dny v měsíci page 1
Čtení a psaní dvojtých samohlásek a souhlásek page 1 a page 2

Lekce 04 (scans)
Vyjádření množství
page 1
Slovník a gramatika page 1
Cvičení page 1, page 2, page 3
Kvíz page 1
Otázky kolik yenů věci stojí page 1
Čtení hiragany page 1 a page 2